top of page

Vroege vogel

Reeds midden maart druppelen ze Vlaanderen opnieuw binnen: de blauwborsten. Ze hebben de hele winter doorgebracht in Zuidwest-Europa en West-Afrika en met hun komst kondigen ze de prille lente aan. Net zoals de roodborst behoort de blauwborst tot de familie van de lijsterachtigen. In België en Nederland broedt de zogenoemde 'witgesterde' ondersoort cyanecula. Die witte 'ster' verwijst naar het witte vlekje (soms ook gewoon een streepje zoals hieronder op de foto) in het midden van de blauwe borst. De blauwborsten in Noord-Europa en de Alpen behoren tot de ondersoort svecica en hebben een rood sterretje in de borst. Op vele plaatsen hoor je hen in deze periode zingen, maar daarvoor moet je wel naar een moerassig gebied of een halfopen landschap met vochtige ruigten (pag. 80 in de gids).
Comments


bottom of page