top of page

🎵  Vogels zingen voornamelijk om twee redenen. De eerste is om hun territorium af te bakenen en te verdedigen tegenover soortgenoten. Het territorium is het voedselgebied van de vogel, wat niet automatisch samenvalt met het hele gebied waar het paar broedt. Het mannetje zingt ook niet exact vanuit het midden van het territorium. Meestal kiest de vogel vier of vijf zangposten op de grens, om het gebied goed te kunnen afbakenen. Zo'n buitenpost kan dus ook door een naburig mannetje als zangpost gebruikt worden. Het zingen is dus bedoeld om niet voortdurend grensgevechten te hoeven leveren. In veel opzichten is vogelzang vocaal vechten. Met andere woorden: 'schelden naar de buren'.

 

🎵  De tweede reden om te zingen is het lokken (en binden) van een partner; vocaal flirten dus. Zo ongeveer moet de prachtige en zeer luide zang van de nachtegaal ontstaan zijn: nachtegaalmannetjes komen een week eerder dan de vrouwtjes aan op de broedplaatsen en beginnen luidkeels het territorium te claimen. Dag en nacht proberen ze vervolgens een vrouwtje te lokken. De zanger met het meeste volume en uithoudingsvermogen heeft de grootste kans dat hij door een vrouwtje wordt uitverkoren om voor het nageslacht te zorgen.

🎵  Bij de meeste vogels dient hetzelfde zangtype beide doelen, maar er zijn ook vogels met een afzonderlijke territoriumzang en een aparte liefdeszang, enkel bedoeld voor het vrouwtje. Dit laatste type is vaak een soort van fluisterzang: een zeer zachte zang dus die vaak alleen in de paartijd en in de onmiddellijke buurt van het vrouwtje wordt voortgebracht. Luister bijvoorbeeld eens - als je geluk hebt - naar het lied van de staartmees of de gaai.

VOGELZANG
bottom of page