top of page

Gaaienpracht

Vanaf midden juni tot midden oktober maak je veel kans om tijdens jouw wandelingen veren van de gaai (Garrulus glandarius) te vinden, zeker in eikenbossen. Gaaien zijn immers dol op eikels. Dat komt trouwens tot uiting in de Franse naam 'geai des chênes', wat letterlijk vertaald kan worden als 'gaai van de eiken' of korter 'eikengaai'. Vaak gaat het om de prachtig gestreepte handdekveertjes die blauw, zwart en wit gekleurd zijn (foto hieronder). Minder vaak kan je armpennen vinden waar op de buitenvlag van de veer dat streeppatroon ook te zien is, hetzij minder uitgesproken. Een wit gedeelte zie je er ook op (tweede foto). Samen met het witte gedeelte in de andere armpennen vormen ze het opvallende witte veld in de vleugels van de gaai (derde foto). Als je gaat wandelen, kijk dan niet alleen in de lucht om vogels te spotten maar ook naar de grond om juweeltjes te vinden (pag. 262).

コメント


bottom of page