Vandaag 27 januari 2021 rolt de zesde druk van ‘De slimste vogelgids’ van de persen. Sinds zijn verschijnen in september 2019 gingen al meer dan 17.000 exemplaren van deze populaire veldgids over de toonbank. Dirk Draulans zei het al op de Boekenbeurs in 2019: dit is du jamais vu. Waarom doet deze vogelgids het zo goed? Dat is ongetwijfeld het vernuftige concept. Het boek behandelt alleen de regelmatige broedvogels van België en Nederland, en die zijn – in tegenstelling tot alle andere bestaande vogelgidsen – gerangschikt volgens lichaamslengte, van klein naar groot. Aanwijsstreepjes op twee grote foto’s duiden discreet de belangrijkste kenmerken van elke vogelsoort aan.

Zesde druk - editie 2021

De zesde herdruk is een volledig herziene editie. ‘Er zijn vier extra soorten toegevoegd die alleen in Nederland als een “regelmatige” broedvogel worden beschouwd,’  licht auteur Jan Rodts toe. ‘Het gaat om velduil, drieteenmeeuw, zeearend en wilde zwaan.’  Een andere nieuwigheid is dat bij trekvogels nu ook de overwinteringsplaats wordt vermeld. Ook enkele foto’s werden vervangen om het determineren nog eenvoudiger te maken.  Achteraan in het boek werd ook een extra naamregister toegevoegd. ‘In het extra register worden de soorten eveneens alfabetisch gerangschikt, maar dan per groep,’  licht Jan Rodts toe. ‘Bij de letter E bijvoorbeeld staat “eend” en daaronder achtereenvolgens berg-, krak-, kroon-, kuif-, slob-, tafel- en wilde.’

 

Rodts werkt nu aan een wintereditie van De slimste vogelgids. Daarin worden alle regelmatige wintervogels van België en Nederland beschreven. Uiteraard staan daarin ook de standvogels die in de Lage Landen broeden. Winterkoning, vink, roodborst, buizerd… zullen dus ook in de wintereditie staan. Trekvogels die België en Nederland in de herfst verlaten, staan er niet in. De trekvogels uit Noord- of Oost-Europa die hier bij ons komen overwinteren, dan weer wel: waterpieper, keep, koperwiek, pestvogel, kolgans, ruigpootbuizerd… In de lente en de zomer ga je dus met de ‘gewone’ slimste vogelgids op pad, in de herfst en de winter stop je de wintergids in je rugzak.